Telefon
WhatsApp

Skolyoz Tedavisi

Skolyoz Tedavisi

Skolyoz Tedavisi

Skolyoz nedir?

Skolyoz omurganın üç boyutlu 10 derece üzerindeki eğrilme deformitesidir. Normal ve sağlıklı omurgada omurlar arkadan bakıldığında yukardan aşağıya yani boyun, sırt ve bel bölgelerinde düz bir hat şeklinde uzanır. Skolyozda ise omurlar sağa veya sola doğru yer değiştirir ve aynı zamanda kendi eksenleri etrafında döner.
Omurgaya arkadan bakıldığında eğrilik düz durulduğunda bile fark edilebildiği gibi bazen bu denli net değildir ve ancak öne eğilme durumunda veya hekim kontrolü ve röntgen filmlerinde anlaşılabilir.
Skolyoz çok değişik nedenlerle ortaya çıkabilir, okul çocuklarında ortalama %1.5 oranında saptanmıştır. Skolyozun en sık rastlanan tipi idiyopatik skolyoz dur ve %70-90 oranındadır. Skolyozda kalıtımsal rol olabileceği görüşü vardır. Kızlar ve erkeklerde eşit sıklıkta rastlanmakla birlikte kız çocuklarda daha fazla ilerleme görülür.
Skolyoz eğrilikleri majör ve minör eğrilik olarak tanımlanır. Eğriliğin en çok açılandığı yani dik eksenden en çok dönen ve orta hattan en çok uzaklaşan vertebranın bulunduğu yere apeks denir. Skolyoz işte bu apeks vertebranın bulunduğu omurga seviyesine göre de isimlendirilir. Apeks boyun bölgesinde ise servikal, bel bölgesinde ise lomber ve sırtta ise torakal veya bunların birlikte hali olarak tanımlanır.Çoğu skolyozlu kişide torasik vertebralarda eğrilik vardır.

Skolyoz nedenleri nelerdir?

A.Yapısal skolyoz


1.İdiyopatik
2.Nöromüsküler nedenler
3.Doğumsal
4.Travma
5.Tümörler
6.Diğer

B.Yapısal olmayan skolyoz


1.Postüral skolyoz
2.Bacak uzunluk farklılıklarına bağlı
3.Kalça eklem kaynaklı
4.Enflamatuar nedenler

Skolyoz yaş,cinsiyet ve eğriliğin derecesine göre ilerleyebilir. Özellikle yapısal skolyozda büyümenin en hızlı olduğu ergenliğe geçiş döneminde eğriliğin derecesi daha hızlı ilerler.Ergenlik sonrası dönemde kemiklerin büyüme çekirdekleri olan epifizlerin kapanması sırası ve sonrasında ise ilerleme durur.
Eğrilik özellikle öne eğilmekle belirginleşir ve dönmenin fazla olduğu taraftaki vertebraların duruşu kaburgalardaki itilmeyle birlikte bu tarafta belirgin bir yükseklik oluşturur, buna (rib hump) paket denir.
Skolyoz bir hastalık değildir, biçimsel bir deformitedir. Bazı vakalarda kaburgaların yer değiştirmesi ile birlikte akciğer solunum kapasitesi,akciğerin bu durumuna bağlı solunum değişiklikleri ortaya çıkabilir.Bu durumda solunum sıkıntısı,akciğer enfeksiyonları,kronik ağrı ve psikolojik problemler ortaya çıkabilir.Çok ileri vakalarda kalp problemleri,egzersiz kapasitesinin azalması söz konusudur bu durumda skolyoza bağlı ikincil nedenler artık hastalık nedenidir.

Skolyozun belirtileri nedir? Aileler neye dikkat etmelidir?

• Skolyozda bel ağrısı olması gerekmez. Skolyozu olan çocukta bel veya sırt ağrısı olduğunda ağrının başka nedenleri de hekim tarafından araştırılmalıdır.
• Bir omuz diğerinden daha yüksektir
• Tek tarafta kürek kemiği çıkıntısı daha dışarıya doğrudur
• Kaburgalar tek tarafta daha yüksektir.
• Bel dengesiz görünür
• Vücut bir tarafa doğru eğik durur
• Bir bacak diğerinden daha kısa görünür.

Skolyoz ve Pilates

Nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, genellikle kız çocuklarında ergenlik döneminde oluşan, omurganın üst sırt ve/veya alt sırt bölgesinde bozukluk ile asimetrik S görünümünü alan yapısıdır. Farklı tipleri vardır.

* Anne karnında enfeksiyonel rahatsızlık, şeker ya da birtakım vitaminlerin eksilmelerinin neden olduğu (konjenital) adı verilen ve doğum sonrası belirtilerini gösteren tip.
* Diğerine göre daha sık görülen ve ergenlik çağında başlayıp ilerleyen (idiyopatik) tip.
* Bunların yanında, ender olarak görülen diğer tipleri de mevcuttur.

Nasıl anlarız?

Çocuğunuzun üstünde hafif bir giysi olduğu halde bile kendi evinizde test edebilirsiniz. Bunun için, çocuğunuzdan kollarını ayaklarına doğru serbestçe bırakıp öne eğilmesini isteyin.
1- Sırtın her iki yanı aynı yükseklikte olmalı! Çocuklar hangi ellerini kullanıyorlarsa o tarafın kürek kemiğiyle omurlarının arası, diğer tarafa göre daha kalın ve kısadır. Eğer bu kalınlık küçük parmağınızın kalınlığına yakınsa!
2- Omur düz bir çizgide olmalı! Belinden ensesine doğru düz bir hat değil de, bariz S çiziyorsa! Böyle asimetrik omur yapısını fark ettiğinizde mutlaka tıbbi destek almalısınız. Üst sırt bölgesinde 55 bel bölgesinde 35 dereceyi aşmış ve regl (menstruasyon) başlangıcından iki sene geçmemişse, ilerleme artabilir. Bu açılara ulaşmasa bile, nadir olarak görülmekle birlikte, kaburgalardaki aşırı eğrilmeler kalp ve/veya akciğerler üzerinde baskı sonucu ciddi sorunlar yaratabilir. Derslerimizde, omurgayı asimetri durumuna göre kuvvetli/ kuvvetsiz, esnek/gergin, gergin/ aşırı gergin diye bölgelere ayırıp, her bölgeye ihtiyacı olan şekilde çalışıyoruz. Tedavide üç ayağımız var. Birincisi biz eğitmenler, ikincisi çocuklar, üçüncüsü siz ebeveynler. Biz, omurganın her iki yanına ve tamamına eşit kuvveti ve esnekliği kazandırırken, günün kalanında ebeveyn olarak, çocuğunuzun duruş alışkanlığını kazanmasında destek, uyarıcı ve yardımcı olmalısınız.
Kız çocuklarında daha sık görülüyor
Hastalığın kız çocuklarda daha sık görüldüğü gözlemlenmiştir:
"Hasta öne doğru eğildiğinde, omurgadaki yana doğru olan eğrilik daha belirgin görünür. Eğrilik derecesi ve çocuğun yaşı, bu dönemde tedaviyi belirleyecek en önemli faktörlerdir. Bu hastalığın erken tanısı ve tedavisi hastayı ameliyattan kurtarabiliyor. Skolyoz hastalığının her anlamda tedavisi mümkün. Yapılan araştırmalar ameliyatla, korse ya da alçıyla tedavi edilen skolyozlu hastaların tamamen normal bir yaşantı sürdüğünü göstermiştir."
Omurga eğriliğinin özellikle 10 yaşından küçük çocuklarda, belli bir döneme kadar seri alçı veya korse uygulamalarıyla kontrol altına alınmaya çalışılmaktadır. Ayrıca Pilates ile skolyoz derecesi 20 dereceye kadar egzersiz sayesinde olumlu sonuç alınmaktadır. 50-60 dereceye kadar olan skolyoz rahatsızlıklarında korse tedavisi uygunlanmakta, 70-80 derece üzerinde olan skolyoz rahatsızlıklarında ise ameliyatla başarılı sonuçlar alınmaktadır.