Telefon
WhatsApp

Ayak ve Diz Rotasyonu

Ayak ve Diz Rotasyonu

Ayak ve Diz Rotasyonu

Ayaklar İçe Dönük Yürüme, hem görünüm hem de sık düşmeye neden olduğu için ailede endişe oluşturan bir durumdur.
Çocuk ortopedisi polikliniklerine yapılan başvuralar arasında da en sık görülen şikayetlerdendir.

Ayaklar İçe Dönük Yürüme Neden Kaynaklanır?

İçe dönük yürüme alt ekstremiteyi oluşturan femur (uyluk) kemiği,Tibia (Baldır) kemiği yada Ayaktaki içe rotasyon kusurundan kaynaklanabilir.

Artmış Femoral Anteversiyon Nedir?

Femur kemiğinin üst ucunda bulunan femur boynu ve femur başı, erişkinlerde uyumlu kalça eklemini oluşturmak için öne doğru 15 derecelik açılanma yapar. Bu öne açılanma çocukluk çağında doğum sonrasında 45 derece civarındadır. Büyüme ile birlikte kalça ekleminin önündeki güçlü Bigelow bağının basması ile açı erişkindeki 15 derecelere iner. Bu açılanma özellikle esnek olan ve bağları gevşek olan çocuklarda daha uzun zamanda normal değerlere düşme göstermektedir.

Artmış Femoral Anteversiyon Klinik Bulguları Nelerdir?

Artmış femoral anteversiyonda çocuklar yürürken ayakları içe dönüktür. Hatta bu nedenle taklıma ve düşmeler sıktır. Bu çocuklarda W posizyonunda oturma ve bağ gevşekliği ile esnek düz tabanlık ta görülebilir. Fizik muayenede en önemli bulgu yürümede diz kapaklarının da içe dönük olmasıdır. Artmış femoral anteversiyonlu çocukların yüzüstü yata posizyonda yapılan kalça rotasyon muayenelerinde iç rotasyon değerlerinin 70-90 dercelerde olduğu görülürken dış rotasyon değerlerinin 10 derece kadar olduğu görülmektedir.

Artmış Femoral Anteversiyon durumunda ek tetkik yapılmakta mıdır?

Artmış femoral anteversiyon tanısında fizik muayene çok önemli yer tutmaktadır. Ancak eşilik eden kısalık, instabilite, ağrı, asimetrik eklem hareketleri gibi durumlarda, aksama durumunda doktorunuz, Radyografi, Tomografi, MR ve diğer ek tetkikleri isteyebilir. Ayaklar İçe Dönük Yürüme

Artmış Femoral Anteversiyon durumu Nasıl Tedavi edilir?

Artmış femoral anteversiyon durumunda eşlik eden kalça problemi yoksa, eşilk eden nörolojik hastalık yoksa başlangıç yaklaşımı takiptir. Bir çok hastada takip ile 10 yaş civarı femoral anteversiyon değerleri ve yürüme normalleşmektedir. Bu hastalarda, ortopedik bot, ortopedik cihaz yada gece ateli kullanımına gereksinim yoktur. Yine bu çocuklarda W posizyonda oturmayı önleme yada bağdaş kurarak oturmayı teşvik etmeye lüzüm yoktur. Hastaların 2 yılda bir rutin ortopedik takip muayenelerini ve doktor gerek duyarsa ek tetkiklerini yaptırmaları önerilmektedir. Ayaklar İçe Dönük Yürüme

Baldır Kemiği İçe Dönüklüğü (İnternal Tibial Torsiyon) Nedir?

Baldır kemiğinin yapısal olarak içe dönük olması en sık nedendir. Bu hastalarda yürümede ayaklar içe dönükken diz kapakları yürümede karşıyı gösterip içe dönme göstermemektedir. Yine bu hastalar yüz üstü yattıklarında dizleri büküldüğünde ayakları içe dönüktür.

Baldır Kemiği İçe Dönüklüğü (İnternal Tibial Torsiyon) durumunda ek tetkik istenir mi?

Baldır kemiği içe dönüklüğü durumunda kemikte yada diz bölgesinde de içe açılanma durumu mevcut ise mutlaka ortoröntgenografi dediğimiz uyluk,baldır ve ayağı içeren boy filmleri istenmektedir. Rotasyonla beraber varus valgus dediğimiz deformitelerde mevcut sa tedavi farklıık göstermektedir. Bu nedenle doktorunuz muayene sonrasında gerek duyarsa ek röntgen tetkikleri isteyebilir.

Baldır Kemiği İçe Dönüklüğü (İnternal Tibial Torsiyon) durumunda Tedavi nedir?

Salt badır kemiği içe dönüklüğünde takip yeterli olmaktadır. Olguların önemli kısmı zaman içinde düzelmektedir.

Ayaktan Kaynaklanan İçe Dönük Yürüme neden kaynaklanır?

Ayağın içe dönmesi ile olan içe dönük yürüme, metatarsus aduktus, pes ekinovarus ve z-ayak deformitelerinden kaynaklanmaktadır. Bu deformitelerde ayrıcı ve tanı muayene yanında ayak basarak ön-arka ve yan radyorafileri ile koyulabilir. Tedavileri de ayaktaki deformiteye göre farklılık göstermektedir.

Diz eklemi Kontraktürü

- Hareket aralığı içinde bir azalma ile karakterize bir patolojik durum. Belki fleksiyon ve ekstansiyon bir sınırlama olarak. Kontraktürün derece yaygın olarak değişebilir - hafif kısıtlamalar neredeyse tam hareketsizlikten için. Nedeni konjenital anomali gelişme, kemikler, ligament, kapsül, kaslar, yanık, dejeneratif-distrofik süreç, inflamasyon veya uzun süreli immobilizasyon travmatik yaralanma olabilir. Genellikle yabancı zorlanma ve değişen şiddette ağrı eşlik etti. Tanıyı netleştirmek ve neden kontraktürleri belirlemek için X-ray, CT, MR, artroskopi ve diğer çalışmalar atanabilir. Tedavi konservatif ve cerrahi ikisi de olabilir.

Sınıflama


• Diz eklem kontraktürleri nedenleri
• Diz kontraktürleri belirtileri
• Diz eklemi kontraktürün Tedavisi
• Diz eklemi kontraktürü - Moskova'da tedavi
Latince diz kontraktürü ( contractio -) Associate - travma, konjenital malformasyon, inflamasyon, dejeneratif süreç ya da uzun süreli immobilizasyon nedeniyle hareketin kalıcı bir sınırlama. Bu oldukça yaygın patoloji sık sık sakatlık ve engellilik sınırlama bir nedenidir. Tedavi travmatoloji ve ortopedi kontraktürleri çıkıyor.

Sınıflama

Aktif (nörojenik) ve pasif (yapısal): eklem kontraktürleri belirlenen iki büyük grupların nedenine bağlı olarak. Eklem hareketi engelleyen bir şey varsa Yapısal kontraktürü oluşur. Nörojenik kasılmalar sinir bozukluklarına bağlıdır ve felç, parezi ve bazı ruhsal hastalıklar gelişir. Kasılmaları ayrılır tüm yapısal engeller sitede bağlı olarak:
• Eklem içi - eklem deformitesi.
• Miyojen - kasların kısaltılması için.
• Desmogennye - bağ doku yara izinin oluşumu ite.
• Dermatogenic - ciltte yara izlerinin oluşumu.
• Immobilizasyon - hareketlilik uzun vadeli sınırlaması ile.

Dikkate nörojenik kasılmaları nedenleri alarak ayrılır:
• Orta nörojenik - yaralanma ve beyin ve omurilik hastalıkları nedeniyle.
• Psikojenik - histeri ile sonuçlanır.
• Periferik - periferik sinir hasarı geliştirirken. Orada ağrı, refleks, irritatsionno-paretic olabilir ya da otonom innervasyon ihlallerinin sonucudur edebilir.

Ayrıca, travmatoloji ve ortopedi izole fleksiyonda hareket kısıtlılığı bağlı kontraktür (uzantısı azalmış eklem) ve ekstansör (eklem fleksiyonu azaltılmış).

Diz eklem kontraktürleri nedenleri

Yaralanma ve kontraktür en sık nedenleri dejeneratif-distrofik süreçler (gonartroz) bulunmaktadır. Gonartrozda kısıtlı hareket aşamalı ortak tüm yapılarında değişiklikler kötüleşen yanı sıra, femur ve tibia artiküler yüzeylerinin şeklini etki sonucu olduğu zaman. Kontraktür yaralanmalar çoklu mekanizmalar sonucunda oluşabilir. Belki (eklem içi kırıklarda) ile yumuşak dokularda şekli ve skar oluşumu ihlal eklem direkt hasar, eklem kıkırdağının yapısının (alçı ile tespit kalça kırıkları ve tibia kırıkları için) uzantısında uzun kalmak ekstremite sonucu kuadriseps yanı sıra değişikliklerin kısalma -Bu uzamış hareketsizlik.
Bu 3 hafta içinde hareketsiz zaman diz kontraktürü bile gelişebilir bulunmuştur. Kas kuvveti Her hafta immobilizasyonu% 20 oranında azalır. Eklem kapsülü, bu 6 hafta sertliği yaklaşık 10 kat artmıştır. Yani, normal hasta hareketini yürütmek için kasları zayıflamış olsa ölçüde daha fazla çaba gerekiyor. Önleme immobilizasyon kontraktürü femur ve tibia kırıkları için en önemli görevlerden biridir. Uzun süreli immobilizasyon olumsuz etkilerini önlemek amacıyla, şimdi giderek cerrahi tedavi yöntemleri (sabitleme plakaları, çubuklar ve eksternal fiksatör için cihaz) kullanarak ve erken fizik tedavi seansları tayin edilir.
Buna ek olarak, diz sınırlı hareketlilik süpüratif artrit ve cilt sıkılaştırma yara oluşumu ile ağır yanıklar neden olabilir. Hareket izleri sınırlama az yaygın nedeni ön ve uyluk arka ve bacağın arkasındaki diz ekleminde derin ve düzensiz rvanoushiblennyh yaralardır. Tibia diz eklemi, hipoplazi ve aplazi konjenital çıkığı - kontraktürü görülebilir diz eklemi, konjenital malformasyonlar arasında.

Diz kontraktürleri belirtileri

Ana belirti fleksiyon veya uzatma bir kısıtlamadır. Bir kural olarak, ortak bir az veya çok belirgin bir deformasyon olarak. Aşağıdaki belirtilerden bir veya daha fazla olabilir: şişme, ihlali destek, eklem ağrısı, kısaltılması ve ekstremite zorla konumu. Klinik tablonun geri kalanı altta yatan hastalığa bağlıdır. Uzun vadeli kontraktürü varlığı genellikle diz osteoartrit belirtileri ortaya koymuştur. Kontraktür hacim ölçümlerinin şiddeti aktif ve pasif hareketler yapılır değerlendirmek.

Diz eklemi kontraktürü Tanı

Tanı gözle muayene temelinde maruz kalmaktadır. Doktor hastalığı öyküsü bulur ve diz X-ışınları atar hastalığın nedenini açıklamak için. Eğer hastanın yumuşak doku yapılarının skar şüpheleniyorsanız artroskopi, BT veya diz MRG için ifade edilebilir. Eğer nedeniyle periferik sinirlerin lezyonları için nörojenik daralma şüpheleniyorsanız, beyin veya omurilik danışmanlık nörolog veya beyin cerrahı olduğunu. Ne zaman histerik kontraktürler bir psikiyatrist ya da psikoterapist danışmalısınız.

Diz eklemi kontraktürün Tedavisi

Tedavi konservatif ve cerrahi ve travma merkezi, travma ve ortopedik departmanı düzenlenen ikisi de olabilir. Konservatif tedavi yöntemleri başlıca fizik tedavi, fizyoterapi (elektroforez, şok dalga tedavisi), masaj, hidroterapi ve değiştirilebilir atmalarını ve özel kilit cihazları ile kansız bacaklarda düzeltmek. Konservatif tedavi etkisizliği ile ameliyat gerçekleştirilir.
Cerrahi açık erişim veya artroskopik ekipman kullanarak yoluyla yapılabilir. Cerrahinin amacı eklem yüzeylerinin şeklini, skar dokusu veya kas uzatma kaldırılmasını sağlamaktır. Eklem yüzeyleri ve güvenlik uyluk ve kaval önemli bir yıkımı ile diz artroplastisi gerçekleştirin. Bazı durumlarda, en iyi çözüm işlevsel olarak elverişli bir pozisyonda ortak artrodez olur. Ameliyat sonrası dönemde öngörülen egzersiz tedavisi olarak. Kas tonusunu artırmak ve masaj ve fizyoterapi tedavileri kullanmak için kan dolaşımı artırmak için.
Altta yatan hastalığın tedavisi başarısı büyük ölçüde bağımlı nörojenik kasılmaları tedavinin etkinliği. Fleksiyon kontraktürleri beyin veya omurilik felci sonucunda ortaya çıkan zaman ekstremite doğrultma ağırlıkları ile lastik veya kullanılan cihazları empoze. Histerik kontraktürleri psikiyatrik tedavi yapmak veya farklı psikoterapi tekniklerini kullanın.

Tahmin

Prognoz altta yatan hastalığa, eklem ve çevresindeki dokuların patolojik değişikliklerin şiddeti büyük ölçüde bağlıdır. Yeterli tedavi ve düzenli sınıflar fizik tedavi ile Taze immobilizasyon kontraktürü genellikle konservatif düzeltme iyi yanıt verir. Çünkü zamanla herhangi bir kökeni daha az olumlu prognoz kronik kontraktürü, zarar görmemiş, sadece gelişmekte olan eklem bileşik lifli dönüşüm değişiklikler, ancak daha önce sağlıklı doku, ikincil artroz olduğunda.

Paget Hastalığı

Paget hastalığı 1800’lü yıllardır İngiliz bir doktor tarafından tanımlanmıştır ve osteoporoz(kemik erimesi) hastalığının tam tersidir. Bu hastalığa yakalanan kişilerde öncelikle çok fazla kemik yıkımı meydana gelir, vücut buna karşılık olarak kemik yapımını artırır. Ancak artan bu kemik yapımı düzensiz ve aşırı olduğu için oluşan kemik dokuları osteporozda olduğu gibi zayıf ve kırılgandır. Paget hastalığı bu yönü ile osteoporoza benzer. Hastalık yaygın olarak cranium, pelvis, spinal kord ile humerus ve femur gibi uzun kemikleri tutar. Ender olarak el ve ayaklarda ki küçük kemiklerinde tutulduğu gözlenmiştir.
Ek¬silen kemik dokusunun yerini bağdoku alır. Yoğun bir damar ağıyla kaplı olan bu dokuya kalsiyum tuzlan çökmesiyle yeni bir kemik dokusu oluşur. Yeniden oluşan kemik dokusu normal yapısını yitirmiştir ve “Pagetli kemik” olarak ad¬landırılır. Bunlarda önemli ölçüde biçim bozukluğu ortaya çıkar. Paget dokusun¬da bulunan yoğun damar ağı, biçim bo¬zukluğu dışında kalan birçok belirtiden sorumludur. Gelişen küçük atardamar (arteriyol) ve kılcal damarlar toplarda¬marlarla kalbe dönen kanın artmasına ve kalpten birim zamanda pompalanan ka¬nın normalin 2-3 kat üstünde olmasına yol açar. Böylece kalp aşın hareketli bir kan dinamiğiyle karşılaşır. Bu durum ti-roitin aşın çalışmasına ya da atardamar-toplardamar arasındaki fistüllere bağlı olarak kan dolaşımının hızlanmasına benzer. Hızlı kan dolaşımı zamanla kalp ve dolaşım yetmezliğine yol açabilir..
Paget hastalığı oldukça nadir görülür ve genellikle 50 yaş üzeri bireylerde görülür. Erkeklerde görünme oranı kadınlardan 3/2 oranında fazladır. İngiltere, Avusturalya ve Batı Avrupa ülkelerinde fazla görülen bu hastalık kalıtımsal olarakta bireylere aktarılır. Hastaların %40’ın aile öyküsünde paget hastalığına rastlanmıştır.
Hastalığın ilk belirtisi kemik ağrısıdır. Ufak travmalarla meydana gelen kırıklar, eklem ağrıları, sinirlerde ağrı ve kırığın geç iyileşmesi ise daha sonraları ortaya çıkan belirtilerdir. Ayrıca Paget hastalarında inatçı baş ağrısı, baş dönmesi, işitme kaybı, görme bo¬zuklukları, kas güçsüzlüğü, konuşma bozukluğu ve felç gibi sinirsel bozuk¬luklar da oldukça sık ortaya çıkar. İşitme kaybının nedeni kulaktaki işitme ile alakalı küçük kemiklerin tutulması, baş dönmesinin nedeni ise kafatasının tutulumu ile meydana gelen şekil bozukluğudur. Hastalık açığa çıktıktan sonra oldukça yavaş bir ilerleme gösterir. Paget hastalığı 40 yaş üzerinde teşhis edilir. Tanı etkilenen kemiklerin x ray özelliklerine bağlıdır. Kan testleri, serum alkalen fosfataz yeni kemik oluşumunu yansıtan değerlerde bir artış gösterir. İdrar test sonuçları da hızlı kemik oluşumunu gösterir. 200 yıldır tanınmasına rağmen paget hastalığının henüz tedavisi yoktur ancak hastalığın semptomlarını azaltıcı terapi yöntemleri vardır. Hastalara ağrıları için ilaç tedavisi uygulanır ve hekimin uygun gördüğü durumlarda hormon tedavisine ve hatta bazı olgularda cerrahiye başvurulabilir. Cerrahi tedavide ilerlemiş olguların kemiklerde meydana getirdiği şekil bozuklukları düzeltilir. Paget hastalığının tümörlerle birlikte görüldüğü durumlarda köklü cerrahi girişimler gerekebilir ancak bu cerrahilerin sonrasında yaşama süresi 15 ay kadardır.
Paget hastalarına fizik tedavi ve rehabilitasyon kapsamında fizyoterapist tarafından ağrıya yönelik fizik tedavi ajanları uygulanabilir. Ayrıca kemik yüklenmelerinizi azaltarak kırık riskini en aza indirgemek için pre-pnf gibi güçlendirme teknikleri kullanılabilir.